UNESCO Tarihi Miras Alanı ZEYREK’te 3 Adet Ahşap Tarihi Binanın Restorasyon Projeleri

İşveren İBB Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü
Tarih 2013-2014
Yer Zeyrek - İstanbul

Zeyrek’te bulunan 3 adet sivil mimarlık örneği geleneksel konut yapısının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması.