Balkon I Apart Otel

Tarih 2007
Yer Beyoğlu - İstanbul

19.yüzyıl sonu Beyoğlu yapılarından biri olan 5 katlı kargir tarihi binanın belgeleme (rölöve), inceleme, tarihi araştırma ve dönemleme çalışmaları ile koruma-onarım ve yeniden kullanım projelerinin hazırlanması. Tarihi yapı onarım sonrası özgün plan şeması korunarak 5 birimlik bir apart otele dönüştürülmüştür.